W sprawie:
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Data uchwały:
2013-10-29

Numer uchwały:
XXIX/224/2013

Podjęta przez:
RGiM Raszków

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2014 roku.