W sprawie:
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2014 rok

Data uchwały:
2013-10-29

Numer uchwały:
XXIX/226/2013

Podjęta przez:
RGiM Raszków

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2014 roku.