W sprawie:
wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania Planu
gospodarki niskoemisyjnej


Data uchwały:
2013-09-25

Numer uchwały:
XXVIII/222/2013

Podjęta przez:
RGiM Raszków

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia