W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków
na lata 2013 - 2021.


Data uchwały:
2013-08-20

Numer uchwały:
XXVII/216/2013

Podjęta przez:
RGiM Raszków

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem jej podjęcia