W sprawie:
ustalenia wysokości dopłaty do 1m3 ścieków

Data uchwały:
2013-06-27

Numer uchwały:
XXVI/214/2013

Podjęta przez:
RGiM Raszków

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 lipca 2013r.