W sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury w Raszkowie za 2012 rok.


Data uchwały:
2013-06-27

Numer uchwały:
XXVI/211/2013

Podjęta przez:
RGiM Raszków

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia