W sprawie:
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Raszków za 2012 rok.


Data uchwały:
2013-06-27

Numer uchwały:
XXVI/210/2013

Podjęta przez:
RGiM Raszków

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.