W sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok

Data uchwały:
2013-06-27

Numer uchwały:
XXVI/209/2013

Podjęta przez:
RGiM Raszków

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.