W sprawie:
uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Raszków"

Data uchwały:
2013-03-27

Numer uchwały:
XXIII/196/2013

Podjęta przez:
RGiM Raszków

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem jej podjęcia