W sprawie:
wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości zabudowanej
położonej w Raszkowie na klub dziecięcy.


Data uchwały:
2013-02-22

Numer uchwały:
XXII/185/2013

Podjęta przez:
RGiM Raszków

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia