W sprawie:
nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta
Raszków na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki


Data uchwały:
2013-02-22

Numer uchwały:
XXII/180/2013

Podjęta przez:
RGiM Raszków

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia