W sprawie:
ustalenia stawki czynszu za najem lokali użytkowych

Data uchwały:
2013-02-22

Numer uchwały:
XXII/178/2013

Podjęta przez:
RGiM Raszków

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.