W sprawie:
przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Raszków”.

Data uchwały:
2013-02-22

Numer uchwały:
XXII/177/2013

Podjęta przez:
RGiM Raszków

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym WojewództwaWielkopolskiego z wyjątkami