W sprawie:
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Raszków dla części obszaru wsi Moszczanka oraz wsi Rąbczyn.


Data uchwały:
2013-02-22

Numer uchwały:
XXII/176/2013

Podjęta przez:
RGiM Raszków

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia