W sprawie:
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Raszków dla części obszaru wsi Moszczanka obejmującego działki nr 237, 238/1, 238/2, 242, 241/2, 243, 240, 236 w części działki nr 241/1, 244, 253/1, 25


Data uchwały:
2013-02-22

Numer uchwały:
XXII/175/2013

Podjęta przez:
RGiM Raszków

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia