W sprawie:
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków
na lata 2015 - 2023


Data uchwały:
2014-12-30

Numer uchwały:
III/13/2014

Podjęta przez:
RGiM Raszków

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2015r.