W sprawie:
ustalenia wysokości diet radnym oraz diet dla przewodniczącego organu wykonawczego sołectwa, zarządu osiedla.


Data uchwały:
2014-12-18

Numer uchwały:
II/12/2014

Podjęta przez:
RGiM Raszków

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015r.