W sprawie:
oceny aktualności studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na ternie Gminy i Miasta Raszków

Data uchwały:
2014-12-18

Numer uchwały:
II/10/2014

Podjęta przez:
RGiM Raszków

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia