W sprawie:
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Raszków na rok 2015.


Data uchwały:
2014-12-18

Numer uchwały:
II/8/2014

Podjęta przez:
RGiM Raszków

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015r.