W sprawie:
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Data uchwały:
2014-10-28

Numer uchwały:
XXXIX/300/2014

Podjęta przez:
RGiM Raszków

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.