W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków
na lata 2014 - 2022.


Data uchwały:
2014-03-25

Numer uchwały:
XXXIV/260/2014

Podjęta przez:
RGiM Raszków

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia