W sprawie:
wprowadzenia programu „Raszkowska Karta Rodziny 3+”
na terenie Gminy i Miasta Raszków.


Data uchwały:
2017-11-29

Numer uchwały:
XXXIV/263/2017

Podjęta przez:
RGiM Raszków

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2018 r.