W sprawie:
ustalenia wysokości diet radnym oraz diet dla przewodniczącego
organu wykonawczego sołectwa, zarządu osiedla.


Data uchwały:
2018-11-29

Numer uchwały:
II/10/2018

Podjęta przez:
RGiM Raszków

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.