W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków
na lata 2018 – 2028


Data uchwały:
2018-11-29

Numer uchwały:
II/8/2018

Podjęta przez:
RGiM Raszków

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia