W sprawie:
utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy i Miasta Raszków ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Data uchwały:
2018-04-11

Numer uchwały:
XXXVIII/310/2018

Podjęta przez:
RGiM Raszków

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty