W sprawie:
zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli oraz określenia tygod


Data uchwały:
2018-04-11

Numer uchwały:
XXXVIII/309/2018

Podjęta przez:
RGiM Raszków

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2018 roku.