W sprawie:
zmiany uchwały nr I/3/2014 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia
27 listopada 2014 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.


Data uchwały:
2018-03-13

Numer uchwały:
XXXVII/304/2018

Podjęta przez:
RGiM Raszków

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.