W sprawie:
wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Raszków w 2018 roku


Data uchwały:
2018-03-13

Numer uchwały:
XXXVII/299/2018

Podjęta przez:
RGiM Raszków

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.