W sprawie:
udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie


Data uchwały:
2018-03-13

Numer uchwały:
XXXVII/297/2018

Podjęta przez:
RGiM raszków

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia