W sprawie:
określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych
przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych


Data uchwały:
2018-03-13

Numer uchwały:
XXXVII/295/2018

Podjęta przez:
RGiM Raszków

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.