W sprawie:
nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Raszków na rok 2019 środków stanowiących fundusz sołecki.

Data uchwały:
2018-03-13

Numer uchwały:
XXXVII/294/2018

Podjęta przez:
RGiM Raszków

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.