W sprawie:
przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Raszków na lata 2017-2023.

Data uchwały:
2018-02-08

Numer uchwały:
XXXVI/291/2018

Podjęta przez:
RGiM Raszków

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia