W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2018 – 2028

Data uchwały:
2018-02-08

Numer uchwały:
XXXVI/280/2018

Podjęta przez:
RGiM Raszków

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.