W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków
na lata 2019 – 2029


Data uchwały:
2019-10-16

Numer uchwały:
XIII/88/2019

Podjęta przez:
RGiM Raszków

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia