W sprawie:
wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Data uchwały:
2019-08-09

Numer uchwały:
XI/81/2019

Podjęta przez:
RGiM Raszków

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.