W sprawie:
powołania zespołu do wydania opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników.


Data uchwały:
2019-06-21

Numer uchwały:
X/77/2019

Podjęta przez:
RGiM Raszków

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia