W sprawie:
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Raszków
za 2018 rok.Data uchwały:
2019-06-21

Numer uchwały:
X/74/2019

Podjęta przez:
RGiM Raszków

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia