W sprawie:
przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Raszków

Data uchwały:
2019-05-31

Numer uchwały:
IX/68/2019

Podjęta przez:
RGiM Raszków

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.