W sprawie:
ustalenia wysokości dopłaty do 1m3 ścieków

Data uchwały:
2019-05-31

Numer uchwały:
IX/67/2019

Podjęta przez:
RGiM Raszków

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 19 czerwca 2019 r.