W sprawie:
wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy i Miasta Raszków zabudowanej
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 135 obręb Grudzielec.


Data uchwały:
2019-05-31

Numer uchwały:
IX/66/2019

Podjęta przez:
RGiM Raszków

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.