W sprawie:
określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub
najmu na okres dłuższy niż trzy lata i na czas nieoznaczony.


Data uchwały:
2019-05-31

Numer uchwały:
IX/65/2019

Podjęta przez:
RGiM Raszków

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego