W sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski zadania pn. ”Modernizacja odwodnienia...

Data uchwały:
2019-04-26

Numer uchwały:
VIII/60/2019

Podjęta przez:
RGiM Raszków

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia