W sprawie:
zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Raszków, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.

Data uchwały:
2019-04-26

Numer uchwały:
VIII/59/2019

Podjęta przez:
RGiM Raszków

Uchwała wchodzi w życie:
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.