W sprawie:
wykazu kąpielisk na terenie Gminy i Miasta Raszków na 2019 rok

Data uchwały:
2019-04-26

Numer uchwały:
VIII/58/2019

Podjęta przez:
RGiM Raszków

Uchwała wchodzi w życie:
wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.