Wykaz wyznaczonych na obszarze Gminy i Miasta Raszków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

INFORMACJA
Burmistrza  Gminy i  Miasta  Raszków
z dnia  11  sierpnia  2023  r.

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy /Dz. U.  z  2022 r. poz. 1277  ze zm./ podaję do  publicznej wiadomości wykaz wyznaczonych na obszarze Gminy i Miasta Raszków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych   w wyborach   do Sejmu RP   i  do  Senatu RP   zarządzonych  na dzień 15  października  2023 r.

Wykaz miejscowości:  

 1. Grudzielec Nowy
 2. Janków Zaleśny
 3. Ligota
 4. Raszków
 5. Moszczanka
 6. Przybysławice
 7. Radłów
 8. Koryta
 9. Korytnica
 10. Glogowa
 11. Bieganin
 12. Szczurawice
 13. Walentynów
 14. Jaskółki
 15. Rąbczyn.

W mieście Raszków do dyspozycji wyznaczam dwie kolumny.

 

Burmistrz
Gminy i Miasta Raszków
/-/ Jacek  Bartczak