Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Raszków wynosi 23 zł od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość. Stawka obowiązuje od listopada 2020 r.

Informujemy, że przysługuje zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych, którzy złożą nową deklarację, iż kompostują bioodpady w przydomowym kompostowniku, w wysokości 2 zł od każdej osoby zamieszkującej.

Poniżej lormularz obowiązującej deklaracji o wysokości oplaty za gospodarowanie odpadami.