Urząd Gminy i Miasta Raszków na podstawie  art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach informuje, że w miejscowości Moszczanka na terenie dawnego wysypiska odpadów funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzony przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Raszkowie.

Godziny otwarcia PSZOK

- środy i piątki – 12:00 do 16:00

- soboty – 8:00 do 14:00

Poniżej link do regulaminu PSZOK w Moszczance

http://www.raszkow.pl/asp/pliki/Pobierz_2017/pszok_regulamin.pdf