Informacja o podmiotach odbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Urząd Gminy i Miasta Raszków działając na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. informuje mieszkańców o podmiotach odbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Powyższe odpady można przekazać do firmy CR REMARKETING SP. Z O.O. z siedzibą w miejscowości Radłów, ul. Wojska Polskiego 10.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można przekazać również do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Moszczanka (teren dawnego wysypiska odpadów). Poniżej link do regulaminu PSZOK w Moszczance.

http://www.raszkow.pl/asp/pliki/Pobierz_2017/pszok_regulamin.pdf