Informujemy, że od 1 stycznia 2022 roku na terenie Gminy i Miasta Raszków zmieniają się zasady segregacji odpadów komunalnych. Zmiana polegać będzie na gromadzeniu bioodpadów oddzielnie tj. na:

  • bioodpady kuchenne

  • bioodpady zielone.

            W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości zostaną wyposażeni w brązowy pojemnik o pojemności 80 l do zbiórki odpadów kuchennych. Natomiast odpady zielone (trawa, liście, chwasty) można gromadzić we workach koloru brązowego. Możliwe jest zbieranie odpadów zielonych w odrębnym pojemniku koloru brązowego, jeżeli właściciel nieruchomość wyposażył lub zechce wyposażyć  nieruchomość w taki pojemnik.

W przypadku kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości, właściciel nieruchomości nie ma obowiązku wyposażenia jej w pojemniki lub w worki na te odpady i nie jest objęty selektywną zbiórką bioodpadów kuchennych i bioodpadów zielonych z miejsca ich wytwarzania.

 

NOWE ZASADY ZBIÓRKI BIOODPADÓW

  • Do pojemnika brązowego na BIOODPADY KUCHENNE wrzucamy:

-  obierki z warzyw i owoców;

-  warzywa gotowane i surowe;

-  resztki żywności pochodzenia roślinnego;

-  przetwory mączne: makaron, pieczywo;

-  skorupki jaj;

-  fusy po kawie i herbacie;

-  zużyte ręczniki i serwety papierowe;

-  kwiaty cięte.  

     Bioodpady kuchenne wyrzucamy do pojemnika bez opakowań.

  • Do worków koloru brązowego na BIOODPADY ZIELONE wrzucamy:

           skoszoną trawę, chwasty, liście;

Do odpadów zielonych oraz kuchennych nie wrzucamy: ziemi, piasku, kamieni, odchodów ani zużytych żwirków zwierzęcych. Resztki jedzenia takie jak: tłuszcze (roślinne i zwierzęce), mięso, kości wrzucamy do kosza na odpady zmieszane (resztkowe).