W sprawie:
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadam

Data uchwały:
2020-09-29

Numer uchwały:
XXIV/167/2020

Podjęta przez:
RGiMRASZKÓW

Uchwała wchodzi w życie:
2021/01/01